Cách thanh toán(học viên)

28 Feb, 2020

B1: Truy cập trang chủ của trường học/tìm khóa học cần mua -> click “Chi tiết”

B2: Click “Thanh toán”

B3: Chọn hình thức thanh toán

Ghi chú:

  • Khách hàng thanh toán online sẽ truy cập trang web của cổng thanh toán
  • Khách hàng thanh toán COD hoặc chuyển khoản sẽ được chuyển đến giao diện sau