Bán lẻ khóa học / Membership

11 Jan, 2019

Edubit hỗ trợ 2 hình thức phổ biến để trường của bạn bán khóa học đó gồm:

  1. Bán lẻ từng khóa
  2. Membership: Học viên trả tiền theo tháng được học tất cả các khóa học

BÁN LẺ TỪNG KHÓA

Bạn sẽ cấu hình học phí trong mỗi khóa học lúc tạo khóa học, học viên thanh toán để tham gia khóa học. 

Trên trang quản trị click Cài đặt > Cách bán khóa học > Bán lẻ khóa học

BÁN MEMBERSHIP

Bạn sẽ cài đặt phí sử dụng gói membership ứng với số tháng sử dụng: 1, 3, 6, 12, 24 tháng hoặc không giới hạn. Trên trang quản trị click Cài đặt > Cách bán khóa học > Membership > Tick chọn số tháng và xác định số tiền phí + Mô tả thêm về gói membership để học viên hiểu về membership.