Chạy tên miền riêng

11 Jan, 2019

Edubit hỗ trợ bạn tích hợp địa chỉ tên miền riêng thay vì địa chỉ tên miền mặc định để chạy hệ thống học trực tuyến. Ví dụ bình thường bạn sử dụng địa chỉ tên miền mặc định là https://uni.edubit.vn khi tích hợp tên miền riêng thì bạn hoàn toàn có thể chạy bằng tên miền https://uni.vn nếu bạn sở hữu tên miền này.

Để thực hiện tích hợp tên miền riêng bạn làm như sau: 

Bước 1: Trong trang quản lý tên miền của bạn, thực hiện thêm Bản ghi A và trỏ tên miền về địa chỉ IP 210.211.127.173

Bước 2: Trên trang quản trị click Cài đặt > Domain & SSL

Bạn cần đăng ký chứng chỉ bảo mật SSL cho tên miền của mình trước từ nhà cung cấp dịch vụ tên miền sau đó nhập thông tin mã SSL vào biểu mẫu yêu cầu.

  • Domain: địa chỉ tên miền của bạn không gồm http hoặc https
  • SSL Certificate Key: Nội dung mã chứng chỉ mà bạn đã đăng ký SSL từ nhà cung cấp dịch vụ tên miền
  • Private Key: Nội dung mã mà bạn dùng để tạo ra chứng chỉ SSL Certificate Key

Tích hợp tên miền riêng thành công thì bạn có thể truy cập website trường của bạn bằng tên miền đã tích hợp.