Giới thiệu tổng quan về Edubit

28 Feb, 2020

Edubit là nền tảng dạy học trực tuyến, chỉ trong vài phút bạn, doanh nghiệp của bạn đã có ngay một Trường học trực tuyến của riêng mình với tên miền riêng mang thương hiệu của bạn, giúp bạn kinh doanh các khóa học online hiệu quả bằng các hình thức xây dựng nội dung khóa học gồm có: Học qua Video & Phòng học ảo. Hệ thống Trường học của bạn gồm có:

  1. Hệ thống Quản trị nội dung học tập trực tuyến (LMS - Learning Manage System)
  2. Hệ thống học tập trực tuyến