Mã membership

14 Jan, 2019

Mã membership là một cách để học viên chuyển từ học viên miễn phí sang học viên trả phí dịch vụ theo tháng, mỗi mã kích hoạt chỉ sử dụng được một lần.
> Chức năng chỉ hiển thị với Trường học cài đặt cách bán khóa học là Membership.

Tại trang quan trị click Mã kích hoạt > Mã Membership > Tạo mã

Nhập số lượng mã muốn tạo và chọn gói membership tương ứng
Các gói đã được xác định trước trong phần Cài đặt > Cách bán khóa học > Membership
>> https://edubit.vn/help/cai-dat-truong-hoc/ban-le-khoa-hoc---membership

Danh sách mã được tạo sẽ hiển thị kèm trạng thái sử dụng của các mã. Cung cấp mã membership cho Học viên và sử dụng mã kích hoạt qua chức năng Kích hoạt khóa học trên hệ thống học tập của học viên.