Quản lý học viên

28 Feb, 2020

Xem danh sách tài khoản đã đăng ký trên trang

Lưu ý:

  • ADMIN có thể tạo và sửa tài khoản/mật khẩu cho học viên

Xem danh sách tài khoản đã tham gia khóa học

Xem tiến độ học tập của học viên