Mua khóa học / Nâng cấp membership

29 Jan, 2019

Học viên tiến hành mua khóa học online hoặc nâng cấp thành viên membership trên trường học để tham gia khóa học. Để thanh toán học viên lựa chọn các hình thức thanh toán mà trường học hỗ trợ như: Giao hàng thu tiền COD, Thanh toán trực tuyến, Chuyển khoản ngân hàng. Bạn cần kích hoạt các hình thức thanh toán hiển thị trên website trong CMS.

>> https://edubit.vn/help/xay-dung-khoa-hoc/thiet-lap-thanh-toan

Mua khóa học
Thực hiện với cách bán khóa học của trường là Bán lẻ, học viên sẽ thanh toán số tiền khóa học để tham gia. Học viên chọn khóa học > Trong chi tiết khóa học bấm Đăng ký > Chọn hình thức thanh toán

Riêng đối với hình thức thanh toán online qua ATM sử dụng Internet Banking, khi thanh toán thành công hệ thống sẽ tự động kích hoạt khóa học ngay cho học viên. 

Nâng cấp membership
Thực hiện với cách bán khóa học của trường là Membership, học viên sẽ thanh toán số tiền ứng với từng gói membership được cấu hình để tham gia.

>> https://edubit.vn/help/cai-dat-truong-hoc/ban-le-khoa-hoc---membership