Thiết lập thanh toán

10 Jan, 2019

Cài đặt thanh toán để học viên lựa chọn khi mua khóa học trên Trường học của bạn, Edubit hỗ trợ các hình thức thanh toán bao gồm:

  1. COD: Hình thức thu tiền hộ qua các đơn vị ship như Giao hàng tiết kiệm, Busship
  2. Thẻ ATM, Internet Banking: Thanh toán online qua các thẻ ngân hàng (Cần tích hợp một công cụ thanh toán edubit hỗ trợ: OnePay, Inetpay)
  3. Chuyển khoản ngân hàng: Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn (Tên ngân hàng, Chi nhánh, Số tài khoản, Tên chủ tài khoản)

Tại trang quản trị click chọn Cài đặt > Cài đặt thanh toán bạn lựa chọn các tùy chọn thanh toán.