Tạo lịch học

07 Jan, 2019

Lớp học ảo cho phép Giảng viên và Học viên tương tác trao đổi trực tiếp thông qua Webcam, Mic, Bảng viết online, Chia sẻ màn hình.

Tại trang quản trị website click chuột vào Phòng học ảo bấm Đặt lịch để thiết lập thông tin lớp và thời gian học.

Thiết lập thời gian sử dụng phòng để tổ chức lớp học bao gồm:

  • Ngày bắt đầu: Xác định ngày lớp sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên
  • Khung giờ diễn ra buổi học Ví dụ Từ: 8 giờ tối Đến 10 giờ tối hoặc sáng
  • Tạo lịch: Phù hợp với lớp sử dụng nhiều ngày trong cùng khung giờ Ví dụ: Lớp sẽ diễn ra vào các Thứ 7 hàng tuần và kết thúc vào Ngày kết thúc được chỉ định.

Phòng học sẽ được mở theo thời gian được xác định, một lớp học ảo có thể gắn vào một Khóa học hoặc không. 

Lớp được tạo sẽ hiển thị trong danh sách Phòng học ảo được hiển thị theo Lịch kèm trạng thái diễn ra. Trên Lịch phía tay phải ngày nào có đánh dấu sao đỏ tức là ngày có lớp diễn ra bạn chọn để biết khung giờ.

Để chỉnh lại thời gian bạn click vào tên lớp > Thông tin lớp và cập nhật lại tương tự lúc tạo.