Tham gia lớp học ảo

08 Jan, 2019

Giao diện tham gia lớp học ảo cũng như một số chức năng của lớp học ứng với Giảng viên và Học viên là khác nhau cụ thể như sau: 

GIẢNG VIÊN THAM GIA LỚP HỌC

Tại trang quản trị website click chuột vào Phòng học ảo > Chọn lớp Vào học để vào phòng 

Hãy cắm thiết bị Mic, Webcam vào máy tính để chuẩn bị bắt đầu.

Trên giao diện phòng chờ khi đến giờ học nút Vào phòng sẽ hiển thị, nếu chưa đến giờ học sẽ có thời gian diễn ra buổi học. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn cho phép truy cập vào Webcam và Mic nếu thiết bị đã được cắm vào máy khi lần đầu bạn sử dụng hãy bấm Cho phép và click Vào phòng.

Giao diện phòng học sẽ có các chức năng chính gồm:

  1. Bảng viết Online hoặc Chia sẻ hình ảnh màn hình máy tính
  2. Điều khiển Mic, Webcam
  3. Chat

Chụp màn hình bảng, chuyển đổi chế độ Bảng viết Online hoặc Chia sẻ màn hình, mở file hiển thị lên bảng bạn sử dụng các chức năng tương ứng.

Các học viên đang trong phòng, học viên giơ tay, điều khiển hình ảnh, âm thanh của Giảng viên hoặc cho phép học viên trao đổi bằng cách mở Webcam, Mic từ danh sách những người đang trong phòng.

HỌC VIÊN THAM GIA LỚP HỌC

Học viên truy cập địa chỉ website Trường của bạn đã tạo ví dụ: https://demo.edubit.vn > Đăng nhập > click Khóa học của tôi cuối cùng Chọn lớp học.

Tại giao diện phòng chờ click Vào phòng để tham gia, giao diện phòng học sẽ có các chức năng chính gồm:

  1. Hình ảnh bảng viết Online hoặc màn hình máy tính Giảng viên
  2. Hình ảnh webcam, Âm thanh của Giảng viên và những người tham gia
  3. Chat