Yêu cầu thiết bị

08 Jan, 2019

Để sử dụng lớp học ảo người tham gia không cần cài thêm bất kỳ phần mềm nào, lớp học hỗ trợ chạy luôn trên trình duyệt web sẵn có trên máy tính.

Một số yêu cầu cơ bản để tham gia lớp học ảo gồm:

Hệ thống Mô tả
Tai nghe Tai nghe có mic là yêu cầu Bắt buộc
Camera Webcam là yêu cầu cần thiết khi những người tham gia cần trao đổi hình ảnh.
Hệ điều hành Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS. 
CPU
 • Desktop - Intel or AMD processors with 2.0 GHz or above. Note that lower-end CPU types may result in poor (lower video resolution) quality.
 • Mobile/Tablet - Latest models with a fast CPU clocked at 1.4 GHz or above is recommended.
RAM Minimum 1 GB. 4GB or more is recommended. At-least 100MB of free memory should be available.
Tốc độ mạng
 • Video - minimum 300 kbps per stream, Max 1 Mbps
 • Audio - minimum 50 kbps per stream, Max 100 Kbps
 • Recording - minimum 3 Mbps, Max 5 Mbps (Áp dụng với Giảng viên)
 • Screen Sharing - minimum 2 Mbps, Max 3 Mbps (Áp dụng với Giảng viên)
Trình duyệt
 • Desktop - Google Chrome (latest release version) - Recommended
 • Desktop - Firefox (latest release version) - Recommended
 • Desktop - Microsoft Edge (latest release version) - Not Recommended
 • Android - Google Chrome (latest release version) - Recommended
 • Android - Samsung Internet (latest release version) - Recommended
 • Android - Opera (latest release version) - Recommended
 • iOS - Safari (latest release version 11 or above) - Recommended
LHM Screen Sharing
 • Chrome - Cần cài tiện ích để chia sẻ màn hình Tại đây (Áp dụng với Giảng viên)
 • Firefox - Không cần cài tiện ích