Yêu cầu thiết bị

08 Jan, 2019

Để sử dụng lớp học ảo người tham gia không cần cài thêm bất kỳ phần mềm nào, lớp học hỗ trợ chạy luôn trên trình duyệt web có trên máy tính.

Một số yêu cầu cơ bản để tham gia lớp học ảo gồm:

Hệ thống Mô tả
Headphone Tai nghe có mic là yêu cầu bắt buộc để trao đổi.
Webcam Webcam là yêu cầu cần thiết khi những người tham gia cần trao đổi hình ảnh.
Hệ điều hành Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS. 
CPU
  • Desktop - Intel Core i3-i5 hoặc AMD tương đương
  • Mobile/Tablet - Latest models with a fast CPU clocked at 1.4 GHz or above is recommended.
RAM Tối thiểu 4GB
Tốc độ mạng Mạng cáp quang tối thiểu 12Mb và khuyên dùng mạng cắm dây.
Trình duyệt
  • Desktop - Google Chrome (phiên bản mới nhất) - Recommended
  • Desktop - Cốc cốc (phiên bản mới nhất) - Recommended
  • Desktop - Firefox (phiên bản mới nhất)
  • Android - Google Chrome (phiên bản mới nhất) - Recommended
  • iOS - Safari (phiên bản mới nhất tối thiểu bản 11)
Chia sẻ màn hình giảng viên
  • Google Chrome, Cốc Cốc  - Cần cài tiện ích để chia sẻ màn hình Tại đây
Ghi chú Giảng viên bắt buộc sử dụng máy tính để giảng dạy và nên sử dụng đường mạng riêng để đảm bảo đường truyền ổn định trong buổi học.