CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ EDUBIT

Chào mừng bạn đến với chính sách riêng tư của Edubit. Đây là những chính sách về việc chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn nếu bạn là người sử dụng Edubit hoặc ghé thăm trang web của chúng tôi.

Khi chúng tôi nói "chúng tôi" hoặc "Edubit " đó là vì chúng tôi sở hữu và điều hành trang web.

Nếu chúng tôi nói đến "chính sách", chúng tôi đang nói đến chính sách riêng tư. Nếu chúng tôi nói "các điều khoản sử dụng" là chúng tôi đang nói đến các điều luật sử dụng trang web. Các điều khoản và chính sách này có thể được thay đổi và điều chỉnh tùy theo dịch vụ mà bạn sử dụng và có điểm khác biệt với chính sách này.

I. Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân về những người ghé thăm và sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân về những người ghé thăm và sử dụng trang web của chúng tôi.

Những thông tin phổ biến nhất mà chúng tôi thu thập là: tên người dùng, tên thành viên, địa chỉ email, địa chỉ IP, các thông tin liên lạc khác, phản hồi từ các khảo sát, blog, ảnh, các thông tin thanh toán như chi tiết đại lý thanh toán, chi tiết giao dịch, thông tin thuế, hỗ trợ kê khai, comment từ diễn đàn, dữ liệu phân tích trang web. Chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông tin cá nhân từ đơn ứng tuyển (CV, bảng mẫu, thư ứng tuyển và ghi chú khi phỏng vấn...).

Để đảm bảo nâng cao chất lượng Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, Edubit thu thập và lưu trữ những thông tin về dữ liệu học tập của học viên tham gia vào các bài giảng, khóa học, hay truy cập bất kỳ nội dung nào khác được đăng tải trên website. Bao gồm số lượt truy cập, thời lượng học, thời gian xem video bài giảng, tần suất học tập, kết quả bài kiểm tra, kết quả đánh giá học tập, tiến trình học, các thông tin, trạng thái giao dịch của học viên, comment trên hệ thống bài giảng, khóa học, dữ liệu phân tích kết quả học tập khác, các nội dung yêu cầu hỗ trợ và thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ ip, hệ điều hành, trình duyệt học viên đang sử dụng, ảnh đại diện cùng càng thông tin khác bạn đăng tải lên hệ thống.

II. Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập từ bên khác

Mặc dù chúng tôi thường thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn, đôi khi, chúng tôi cũng thu thập một số danh mục thông tin cá nhân nhất định về bạn từ các nguồn khác. Đặc biệt như:

Thông tin tài chính, giao dịch từ các nhà cung cấp thanh toán đặt tại Việt Nam hoặc các bên đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lí các thanh toán.

Các bên cung cấp dịch vụ thứ ba (Như Google, Facebook), những đơn vị có thể cung cấp thông tin của bạn khi bạn liên kết, kết nối hoặc đăng nhập tài khoản của bạn bằng các bên cung cấp thứ ba và họ gửi chúng tôi những thông tin như việc đăng ký hay thông tin cá nhân của bạn từ dịch vụ đó. Thông tin phụ thuộc vài các bên cung cấp dịch vụ hoặc sự cho phép của bạn thông qua các cài đặt riêng tư ở bên cung cấp dịch vụ đó.

Các nguồn khác của bên thứ ba / hoặc các đối tác từ Úc, Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh, theo đó chúng tôi nhận được thông tin bổ sung về bạn (trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép), chẳng hạn như dữ liệu nhân khẩu học hoặc thông tin phát hiện gian lận và kết hợp với thông tin chúng tôi có về bạn . Ví dụ: cảnh báo gian lận từ nhà cung cấp dịch vụ như dịch vụ xác minh danh tính. Chúng tôi cũng nhận được thông tin về bạn và các hoạt động của bạn trong và ngoài nền tảng Edubit thông qua quan hệ đối tác hoặc về trải nghiệm và tương tác của bạn từ các mạng quảng cáo đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận được thông tin về bạn với tư cách là chủ bản quyền từ các tác giả bên thứ ba của chúng tôi. Ví dụ: thông tin dưới dạng bản phát hành mẫu khi hình ảnh của bạn được sử dụng trong một mục được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

III. Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

Hoàn thành hợp đồng hoặc các bước liên quan đến hợp đồng; cụ thể là trong việc tạo điều kiện và xử lí các giao dịch xuất hiện trên trang web, trạng thái giao dịch xuất hiện trên website của chúng tôi

Trường hợp này là cần thiết cho các mục đích đó của chúng tôi, hoặc bên thứ ba, lợi ích hợp pháp. Những lợi ích này bao gồm:

Điều hành trang web.

Cung cấp cho bạn đúng dịch vụ đã được mô tả trên trang web.

Xác nhận danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

Phản hồi các yêu cầu hỗ trợ kĩ thuật và giúp tạo điều kiện giải quyết mọi tranh chấp.

Cập nhật cho bạn tin tức và thông tin hoạt động về Trang web và dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với trang web, gián đoạn trang web hoặc cập nhật bảo mật của chúng tôi.

Thực hiện các phân tích kỹ thuật để quyết định cách cải thiện trang web và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Đo lường các hoạt động trên trang web, ví dụ: để xác định các hành vi lừa đảo tiềm tàng và để đảm bảo sự tuân thủ với điều khoản sử dụng được áp dụng trên trang web.

Quản lý mối quan hệ của Edubit với bạn, ví dụ: bằng cách phản hồi các bình luận hoặc câu hỏi của bạn tới chúng tôi trên trang web hoặc yêu cầu các phản hồi của bạn hoặc khi bạn muốn tham gia các khảo sát.

Quản lý các vấn đề pháp lý và hoạt động của chúng tôi (bao gồm, quản lý các rủi ro liên quan đến nội dung và các vấn đề gian lận).

Huấn luyện đội ngũ Edubit về việc phục vụ cồng đồng người dùng một cách tốt nhất.

Cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Xử lí các đơn ứng tuyển việc làm của bạn tới Edubit.

IV. Bạn sẽ cho phép chúng tôi:

Cung cấp cho bạn các thông tin Marketing về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy có thể làm bạn hứng thú.

Cá nhân hóa các dịch vụ và website, như các quảng cáo xuất hiện trên trang web - nơi liên quan đến việc sử dụng cookies hoặc các công nghệ tương tự - nhằm cung cấp một trải nghiệm riêng tư hơn.

V. Để phục vụ các mục đích được yêu cầu bởi pháp luật

Với mục đích đáp ứng yêu cầu của chính phủ, tòa án của pháp luật, hoặc cơ quan thực thi pháp luật tiến hành một cuộc điều tra.

VI. Chúng tôi đính kèm các thông tin của bạn khi nào?

Chúng tôi sẽ đính kèm thông tin cá nhân cho những người nhận sau:

Các bên đối tác cung ứng Dịch vụ, tính năng hợp tác cùng Edubit hoặc các công ty có liên kết với Edubit dưới sự bảo vệ của Pháp luật.

Tác giả của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn cho bạn, để họ có thể tạo điều kiện hỗ trợ và xác thực giấy phép, quyền sử dụng sản phẩm hay dịch vụ mà bạn mong muốn tích hợp trên hệ thống của Edubit.

Nhà thầu phụ và nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi liên quan đến cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân (như được nêu ở trên), cụ thể bao gồm các dịch vụ hosting website, lưu trữ và mã hóa video, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ kinh doanh từ các bên đối tác, hỗ trợ quay video bài giảng, hỗ trợ xây dựng nội dung, các dịch vụ marketing, kinh doanh khóa học, các bên đối tác affiliate, các dịch vụ hỗ trợ khác. Các bên đối tác của chúng tôi cũng như các nhà thầu cung cấp dịch vụ cũng có quyền trao đổi và tiếp cận những thông tin này từ các nước khác ngoài nơi họ vận hành.

Các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi (luật sư, kế toán, cố vấn tài chính,....) được đặt tại Việt Nam.

Các nhà quản lý và cơ quan chính phủ liên quan đến các thủ tục và nghĩa vụ tuân thủ của chúng tôi.

Một bên thứ ba phản hồi các yêu cầu liên quan đến điều tra tội phạm hoặc bị nghi ngờ hoặc nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp.

Một bên thứ ba, để thực thi hoặc bảo vệ các quyền của chúng tôi, hoặc để giải quyết các rủi ro tài chính hoặc uy tín.

Người nắm giữ quyền liên quan đến cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ vi phạm nào khác.

Những người nhận khác mà chúng tôi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu làm như vậy.

VII. Nơi chúng tôi chuyển và/hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn

Công ty chúng tôi được đặt ở Việt Nam, vì vậy dữ liệu của bạn sẽ được xử lý ở Việt Nam cùng các trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ là đối tác của chúng tôi. Một số người nhận đã được nêu ở mục VI phía trên và những người đó có thể tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn nằm ngoài phạm vi địa lý mà chúng tôi vận hành. Bạn được hiểu là đã chấp thuận và cho phép chúng tôi làm những việc này. Edubit làm mọi công việc có thể để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi làm việc với các bên đối tác và nhà cung cấp dịch vụ khác trong điều kiện và các điều khoản về bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn có thể chấp nhận được giữa các bên.

VIII. Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trên các máy chủ bảo mật do chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi quản lý và đôi khi các tệp sao chép cứng được lưu giữ ở một vị trí an toàn ở Singapore. Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ hoặc truyền được bảo vệ bằng các điều khiển truy cập và bảo mật, bao gồm xác thực tên người dùng và mật khẩu, xác thực hai yếu tố và mã hóa dữ liệu khi thích hợp.

IX. Chúng tôi truy cập thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Bạn có thể truy cập một số thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu truy cập thông tin cá nhân khác mà chúng tôi lưu giữ về bạn và yêu cầu sửa chữa bất kỳ lỗi nào trong dữ liệu đó. Bạn cũng có thể đóng tài khoản bạn có với chúng tôi trên trang web nào của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Để thực hiện yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ ở cuối chính sách này.

X. Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho Marketing

Khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn (ví dụ: nếu bạn đã đăng ký nhận e-mail của chúng tôi), chúng tôi gửi cho bạn các email quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm. Bạn có thể chọn "không quan tâm" các thông tin đó nếu bạn không muốn nhận chúng trong tương lai bằng cách chọn “hủy đăng ký” được cung cấp trong email đó.

Bạn cũng có các lựa chọn về cookie, như được mô tả bên dưới. Bằng cách sửa đổi tùy chọn trình duyệt của bạn, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả cookie, để được thông báo khi cookie được đặt hoặc từ chối tất cả cookie. Nếu bạn chọn từ chối cookie, một số phần của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng trong trường hợp của bạn.

XII. Thông tin trẻ em

Trang web của chúng tôi không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi, vì vậy nếu bạn dưới 16 tuổi, chúng tôi yêu cầu bạn không sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn từ 16 đến 18 tuổi, bạn có thể duyệt các trang web nhưng bạn sẽ cần sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ để trở thành người dùng đã đăng ký. Đó là trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ để theo dõi việc con họ sử dụng trang web của chúng tôi.

XIII. Các thông tin mà bạn công khai hoặc đưa cho người khác

Nếu bạn hiển thị thông tin cá nhân với những người khác, chúng tôi không thể kiểm soát hoặc nhận trách nhiệm về cách họ sẽ sử dụng hay quản lý dữ liệu đó. Có rất nhiều cách để bạn hiển thị thông tin tới người khác, như là khi bạn đăng tải các tin nhắn trên các diễn đàn, chia sẻ thông tin qua các mạng xã hội, hoặc liên lạc với nười sử dụng khác dù là qua trang web chúng tôi hoặc trực tiếp qua email. Trước khi công khai thông tin cá nhân của bạn hoặc đưa thông tin đó cho bất kì ai khác, hãy suy nghĩ cẩn thận. Nếu bạn đưa thông tin cho người dùng khác thông qua trang web của chúng tôi, hãy hỏi họ xem họ sẽ xử lí thông tin của bạn như thế nào. Nếu bạn chia sẻ các thông tin của bạn qua một website khác, hãy kiểm tra chính sách riêng tư của trang web đó để hiểu rõ cách họ quản lý thông tin của bạn khi mà chính sách riêng tư của trang web chúng tôi sẽ không được áp dụng.

XIV. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn ở mức cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn và các bên khác, và để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi giữ thông tin của bạn nữa hoặc muốn chúng tôi dừng cung cấp dịch vụ Edubit cho bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn và đóng tài khoản Edubit.

Hãy chú ý rằng nếu bạn yêu cầu xóa bỏ dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin từ các tài khoản đã xóa để phục vụ cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi, để tuân thủ luật pháp, ngăn chặn lừa đảo, thu phí, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, thực thi các điều khoản dịch vụ, và các hành động khác được cho phép bởi luật pháp. Thông tin chúng tôi lưu giữ sẽ được xử lý theo Chính sách riêng tư này.

XV. Khi nào chúng tôi cập nhật chính sách này?

Chúng tôi sẽ cần phải thay đổi chính sách này theo thời gian để đảm bảo nó luôn được cập nhật với các yêu cầu pháp lý mới nhất và bất kỳ thay đổi nào đối với thực tiễn quản lý quyền riêng tư của chúng tôi. Khi chúng tôi thay đổi chính sách, chúng tôi sẽ đảm bảo thông báo cho bạn về các thay đổi. Bản sao của phiên bản mới nhất của chính sách này sẽ luôn có sẵn trên trang này.

XVI. Liên hệ với chúng tôi thế nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email cskh@edubit.com.

Chúng tôi rất vui vì bạn đã đọc đến cuối chính sách riêng tư, vì biết đây là cách tốt nhất để hiểu cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng.

Nếu bạn là người dùng hoặc truy cập từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), những điều khoản này sẽ được áp dụng với bạn. Nhằm mục đích áp dụng điều luật về bảo về dữ liệu của Liên minh Châu Âu (bao gồm Điều luật về Bảo vệ Dữ Liệu Chung 2016/679 (còn gọi là "GDPR"), chúng tôi là đơn vị "kiểm soát dữ liệu" cho các dữ liệu cá nhân của bạn.

XVII. Làm thế nào bạn có thể tiếp cận với thông tin cá nhân của bạn?

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn (tức là chuyển sang định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy cho bạn), để xóa hoặc hạn chế xử lý của nó. Bạn cũng có quyền phản đối một số quy trình dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như hồ sơ chúng tôi thực hiện cho mục đích Marketing và, nơi chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng ý xử lý dữ liệu của bạn, được mô tả đầy đủ bên dưới.

Các quyền này bị hạn chế trong một số trường hợp - ví dụ, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có một yêu cầu pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại một số dữ liệu ngay cả khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

Trong trường hợp chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng thì việc cung cấp dữ liệu đó là bắt buộc: nếu dữ liệu đó không được cung cấp, chúng tôi sẽ không thể quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi. Trong tất cả các trường hợp khác, việc cung cấp thông tin cá nhân được yêu cầu là tùy chọn.

Nếu bạn có những lo ngại chưa được giải quyết, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu. Cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan sẽ là cơ quan bảo vệ dữ liệu của quốc gia: (i) nơi cư trú thường trú của bạn; (ii) địa điểm làm việc của bạn; hoặc (iii) trong đó bạn cho rằng vi phạm bị cáo buộc đã xảy ra.

Cả thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân đều có cùng ý nghĩa trong Chính sách riêng tư này.


Trân Trọng!