Hướng dẫn tạo Coupon và mã kích hoạt

25/09/2020 10:11

A, HƯỚNG DẪN TẠO COUPON

Bước 1 : Từ menu “ Khóa học” ta chọn “ Coupon”

Bước 2 : Tiếp theo ta nhấn vào nút “ Tạo coupon”

 

Bước 3 : Chọn thuộc tính tạo mã, số lượng mã coupon, nhập % hoặc số tiền được giảm, thời hạn hiệu lực của mã, khóa học áp dụng mã giảm giá ( nếu không gắn khóa học nào thì mặc định tất cả các khóa học đều được áp dụng mã này) sau đó nhấn “ OK”


Vậy là ta đã tạo thành công mã coupon, trong màn hình danh sách sẽ thể hiện số lượng mã đã tạo, ngày tạo, ngày hết hạn ,người dùng và email đã dùng mã coupon đấy ( nếu có)

B. HƯỚNG DẪN TẠO MÃ KÍCH HOẠT

Mã kích hoạt là một dãy gồm 14 ký tự dùng như một chìa khóa để mở một khóa học. Học viên chỉ cần truy cập trang chủ của trường, đăng nhập tài khoản sau đó nhập mã kích hoạt được cấp là đã có thể tham gia khóa học.

Bước 1 : Từ menu " Khóa học" chọn " Mã kích hoạt"

Bước 2 : Tại màn hình “ Mã kích hoạt khóa học”  nhấn vào nút “ Tạo mã kích hoạt”

Bước 3 : Nhập số lượng mã kích hoạt cần tạo, gắn khóa học hoặc combo cần tạo mã , chọn thời hạn của mã, chọn nhóm học viên ( nếu muốn hệ thống tự động gữi mã kích hoạt cho nhóm) ,gắn tag sau đó nhấn “ OK”

Những mã vừa tạo sẽ được hiển thị trong danh sách mã kích hoạt. Lưu ý : Mỗi mã kích hoạt chỉ được sử dụng một lần duy nhất, và ta nhập số lượng bao nhiêu mã thì sẽ có bấy nhiêu bản ghi khác nhau

 

C. HƯỚNG DẪN NHẬP MÃ COUPON VÀ MÃ KÍCH HOẠT CHO HỌC VIÊN

1. Mã coupon: Coupon chính là các mã giảm giá dành cho học viên khi học viên thực hiện chức năng “ thanh toán” cho một khóa học nào đó. Để nhập mã coupon học viên cần đăng nhập vào tài khoản trước khi thanh toán. Sau khi đăng nhập xong nhập mã Coupon vào phần "Nhập mã giảm giá", sau đó nhấn "Áp dụng".

2. Mã kích hoạt chính là mã để học viên kích hoạt khóa học. Từ thanh menu chọn "Kích hoạt khóa học" sau đó nhập mã kích hoạt và kích hoạt.