Hướng dẫn tạo và quản lý file

28/02/2020 10:16

Chức năng này cho phép quản lý các file, các link đính kèm, các hình ảnh được tập hợp từ các bài học hoặc bài viết cũng như theo dõi số dung lượng đã dùng/số dung lượng được dùng.

Từ menu "Website" chọn menu con " File"

Để gắn link youtube, vimeo lên kho files người dùng chọn các tab “ Youtube”, “Vimeo” nhập đường dẫn link của các video sau đó nhấn nút “ Thêm

Để tải các file word, excel, powerpoint, audio người dùng chọn tab “ Upload file” >> “ Tải lên” Chọn file cần tải lên sau đó nhấn “ OK

File sau khi được thêm vào sẽ hiển thị trên danh sách file, người dùng có thể đổi tên, thay nội dung, xóa file hoặc lấy link nếu đó là video .

Nếu muốn một file thành tài liệu đính kèm nhưng chỉ cho học viên xem nhưng không cho tải về, ta tìm đến file đấy, chọn "Sửa" và tích vào nút " Sử dụng trình xem tài liệu"