Hướng dẫn tạo và quản lý Combo Khóa học

21/12/2022 09:21

B. TẠO COMBO

Bước 1 : Từ menu “ Khóa học” ta chọn “ Combo”

Bước 2 : Nhấn “ Thêm gói” để tạo mới combo.

Bước 3 : Nhập tên combo, chọn khóa học thêm vào combo , chọn trạng thái, gắn link giới thiệu, tải ảnh nền, nhập các thông tin cho combo, cài đặt mức giá, thời hạn học, cài đặt mức phí, SEO và nhấn “ Tạo mới”

Như vậy là ta đã hoàn thành tạo mới combo, từ danh sách combo ta có thể chọn " Sửa" để cập nhật lại thông tin cho khóa học hoặc chọn " Xóa" để xóa combo.