Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phòng học ảo

28/02/2020 13:52

NOTE : ÁP DỤNG VỚI NHỮNG GÓI LIVE ZOOM

Từ thanh menu người dùng chọn menu " Live" sau đó tích chọn " Tạo lớp học ảo"

Nhập tên lớp học, chọn học tự do hoặc gắn vào khóa học, chọn giảng viên, ngày bắt đầu, chon loại phòng, thời gian diễn ra sau đó nhấn " Tạo lịch"

Lớp học ảo sau khi tạo thành công sẽ hiển thị như sau :

- Để chỉnh sửa thông tin hoặc xóa lớp học ta kích vào tên của lớp học (1).

- Để mời học viên ta kích vào nút" Mời"(3) . Có thể mời học viên bằng cách gửi link chia sẻ, gửi mã phòng để học viên truy cập qua app của zoom hoặc gửi thư mời qua email.

- Ở góc phải màn hình có lịch ngày tháng (4) , những ngày có đánh dấu sao đỏ sẽ là những ngày đã hoặc sẽ diễn ra lớp học ảo

Để vào lớp học ảo ta chọn " Vào học" (3). Sau đó tiếp tục chọn " Vào phòng học"

Tiếp theo ta chọn Webcam, và chọn " Kiểm tra mic và tai nghe" (1) , sau khi test mic và tai nghe ổn thì tiếp tục chọn " Vào phòng học" (2).

Tiếp đến chọn ' Kết nối âm thanh bằng máy tính"

Màn hình họp sẽ giống màn hình thao tác trên zoom, ta thực hiện các thao tác như thêm và quản lý người tham gia, chia sẻ màn hình, trò chuyện ... tương tự như phòng họp của zoom