Giới thiệu menu cài đặt Website

25/09/2020 09:24

Từ menu "Website " chọn " Cài đặt"

A. CÀI ĐẶT CHUNG

Người dùng có thể thay đổi logo, tên trường và email gửi ra ngoài cho học viên.

Để thay đổi email người dùng nhập email của trường vào trường email sau đó nhấn " Cập nhật" . Tiếp đến mở email và nhấn vào đường link xác nhận được gửi về từ amazon.

Kế tiếp vào phần Chung , nhấn vào nút " cập nhật " để hoàn tất đăng ký .

Lưu ý : Nếu không thiết lập phần email, khi có email gửi đi hệ thống sẽ mặc định địa chỉ gửi đi là cskh@edubit.vn  và nếu học viên phản hồi cũng sẽ vào mail này.

B. CÀI ĐẶT TÊN MIỀN

Tên miền chính là địa chỉ trang web mà mọi người nhập vào trên trình duyệt để truy cập vào trường.

Trường hợp không có tên miền riêng thì chỉ cần nhập subdomain muốn hiển thị vào trường “Địa chỉ” sau đó nhấn “ Cập nhật”     

 

Trường hợp người dùng tự tạo website hoặc đã có website riêng thì sẽ thực hiện như sau :

  • Mua tên miền của bên thứ 3.
  • Tạo các bản ghi trong phần quản lý tên miền của bên thứ 3.
  • Nếu là domain chính

       @              A             52.221.132.57 (IP Edubit)

       @           CNAME      edubit.vn ( Rất ít nhà cung cấp tên miền hỗ trợ gắn kiểu này)

  • Nếu là subdomain

       Subdomain       CNAME       edubit.vn

       Subdomain             A            52.221.132.57 (IP Edubit)

Gõ tên miền đã đăng ký vào trường tên miền riêng sau đó nhấn “ Cập nhật

Lưu ý : Tài khoản Free không có chức năng gắn tên miền riêng.

C. CÀI ĐẶT BẢO MẬT

Chức năng này dùng để chặn trường hợp học viên có thể cho nhiều người mượn tài khoản cùng học. Người dùng chọn tab "Bảo mật" và bật nút "Thiết lập chăn đăng nhập trên nhiều thiết bị cùng lúc"

Tiếp đến thiết lập số thiết bị cảnh báo (1), tích vào ô " Khóa tất cả tài khoản trong danh sách đăng nhập trên nhiều thiết bị " (2)  nếu muốn hệ thống tự động khóa những học viên vượt quá số thiết bị cho phép. Nếu muốn tự khóa học viên thì bỏ chọn tích và vào phần danh sách để tắt nút kích hoạt của học viên.