Tạo trường

28 Feb, 2020

B1: Đăng ký tài khoản và tạo trường trên Edubit.vn

 

 

B2: Chọn trường vừa tạo, click để truy cập

Lưu ý:

  • Một tài khoản có thể tạo nhiều trường
  • Danh sách trên ảnh hiển thị tất cả các trường đã tạo và đã tham gia học
  • Có thể truy cập trực tiếp trường bằng subdomain(hoặc domain đã tích hợp) mà không cần vào edubit.vn, ở đây ví dụ là “demoedb.edubit.vn”

Giao diện sau khi truy cập trường của ADMIN/Giảng viên(nếu được phân quyền)