Tạo bài học

07 Jan, 2019

Tạo nội dung bài học cho khóa học bằng cách click vào Bài học từ danh sách Khóa học video

Soạn nội dung cho khóa học thành các các chương, phần và bài học. Click Thêm chương để tạo chương, phần học. Tiếp tục tạo bài học thuộc chương bằng cách click vào Thêm bài học

Khi tạo bài học xong bạn sẽ lên nội dung cho bài học, nội dung bao gồm:

  • Video bài học hoặc Bài kiểm tra (Nội dung chính)
  • Tài liệu bài học

Để vào chức năng nội dung bài học bạn chọn biểu tượng như trong hình dưới

Bài học dạng Video hoặc Bài kiểm tra: Hệ thống hỗ trợ 2 dạng video để gắn vào bài học là Upload file video .mp4 từ máy tính hoặc nhúng đường Liên kết youtube hoặc Bài kiểm tra từ kho bài kiểm tra.

Tài liệu bài học: Hệ thống cho phép đính kèm tài liệu các định dạng .zip, .rar, .png, .jpg, .pdf, .docx, .doc, .xls, .xlsx, .ppt, .mp3 gắn kèm vào bài học cùng nội dung chính.