Tạo khóa học

07 Jan, 2019

Tại trang quản trị website click chuột vào Khóa học

Bấm Tạo khóa học bạn nhập thông tin khóa học theo mẫu hiển thị, xác định học phí (đối với bán lẻ từng khóa).

Tạo khóa học thành công khóa học sẽ được hiển thị trong Khóa học video, bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin khóa học bất kỳ bằng cách bấm vào Chi tiết.