CÁCH TẠO MẪU ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Bạn đang phân vân đưa câu hỏi nào trong mẫu đánh giá khóa học trực tuyến của mình? Bạn đang tự hỏi: tôi nên đưa những câu hỏi nào vào bản khảo sát đánh giá sau khóa học? Hãy tìm hiểu mẫu đánh giá khoá học trong bài viết dưới đây.

Một số hướng dẫn hữu ích bạn cần chú ý thêm khi tạo đánh giá khóa học trực tuyến:

Đặt câu hỏi chủ yếu là câu hỏi mở - câu hỏi kết thúc đóng (ví dụ: câu hỏi có / không, xếp hạng và trắc nghiệm) nên được sử dụng một cách thận trọng. Các câu hỏi mở đang thăm dò và có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích hơn về một vấn đề.

Ví dụ về câu hỏi mở: "Nếu bạn có thể thay đổi một điều về cách tổ chức khóa học trực tuyến này, bạn sẽ thay đổi điều gì?"

Tránh sử dụng biệt ngữ, tiếng lóng hoặc từ viết tắt - đảm bảo rằng bạn đang được hiểu dễ dàng, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản trong các hướng dẫn của bạn.

Sử dụng các câu hỏi cụ thể đơn giản, khép kín - chỉ hỏi một câu hỏi và không đưa học sinh đến các kết luận và giả định đã có sẵn.

Tránh những câu hỏi vô ích - chỉ hỏi những câu hỏi hoàn thành mục tiêu cuối cùng của bạn.

Có sự nhất quán trong các câu hỏi và hướng dẫn xếp hạng - đưa ra nhiều tùy chọn để học sinh của bạn lựa chọn.

Thiết kế cuộc khảo sát theo cách để nó đại diện cho thương hiệu của bạn một cách hiệu quả - sử dụng biểu tượng và màu sắc thương hiệu của bạn.

Kết thúc cuộc khảo sát để cảm ơn sinh viên của bạn - khuyến khích họ thực hiện thêm hành động trên trang web của bạn hoặc cung cấp cho họ một phần mềm miễn phí, một món quà bổ sung hoặc giảm giá.

Việc tính đến những yếu tố này có thể giúp đưa ra một cuộc khảo sát toàn diện giúp bạn có được câu trả lời cần thiết.

Ví dụ về Mẫu khảo sát đánh giá Khóa học

Bạn có thể xóa các câu hỏi không liên quan đến khóa học / học viện của mình và thêm câu hỏi của riêng bạn nếu cần.

Câu hỏi thông tin

Thông tin bạn có thể cần hỏi từ sinh viên của bạn.

Tên của khóa học

Người hướng dẫn

Tên của người tham gia

Năm / Ngày

>> Khảo sát đánh giá khoá học trực tuyến: 3 cách thông minh để nhận phản hồi

>> Cách tạo phễu bán hnagf khi bán khoá học trực tuyến

Các câu hỏi liên quan đến giảng dạy

Khóa học đã kích thích sự quan tâm của tôi đối với môn học.

Khóa học khuyến khích thảo luận và trả lời các câu hỏi.

Người hướng dẫn đã thể hiện kiến ​​thức chuyên sâu về chủ đề này.

Người hướng dẫn tỏ ra nhiệt tình và thích thú.

Khóa học sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau để đạt được các mục tiêu của khóa học (ví dụ: thảo luận nhóm, thuyết trình của sinh viên, v.v.).

Khóa học thách thức sinh viên làm công việc tốt nhất của họ.

Thông tin trong khóa học rất dễ hiểu.

Người hướng dẫn có thể truy cập được bên ngoài lớp học.

Tôi thấy khóa học hấp dẫn.

Tôi thấy khóa học thú vị.

Câu hỏi liên quan đến giảng dạy - Kết thúc mở

Bạn nghĩ gì về phương pháp giảng dạy?

Bạn sẽ thêm / bớt điều gì đó khỏi phương pháp giảng dạy?

Câu hỏi liên quan đến thời gian

Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho khóa học e-learning này?

Bạn đã dành bao nhiêu giờ để hoàn thành các hoạt động liên quan đến khóa học? 

Khoảng thời gian để hoàn thành khóa học này có phù hợp không? Tại sao hoặc tại sao không?

Câu hỏi liên quan đến thiết kế trực quan 

Đánh giá thiết kế trực quan tổng thể của nội dung và tài liệu của khóa học.

Đánh giá mức độ dễ đọc của văn bản và phông chữ trong khóa học này.

Đánh giá số lượng thương hiệu công ty (logo, màu sắc của công ty) được sử dụng.

Đánh giá chất lượng của ảnh được sử dụng trong khóa học.

Đánh giá việc sử dụng các hình ảnh động trong nội dung khóa học.

>> Chatbots là gì? 6 lý do chatbots cần cho ngành gáo dục

>> Phát triển nội dung khoá học: Chiến lược phát triển nội dung khoá học online

Câu hỏi liên quan đến tương tác

Đánh giá số lượng cơ hội học tập tương tác.

Tương tác có phù hợp với nội dung không? Tại sao hoặc tại sao không?

Nếu bạn đã làm một số công việc nhóm, bạn có thích làm việc với nhóm của mình không?

Bạn có sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web bên ngoài không?

Có hoạt động nào giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này không?

Các tình huống và nghiên cứu điển hình có giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung không?

Đánh giá cơ hội của bạn để tương tác với các sinh viên ảo khác.

Đánh giá mức độ bạn cảm thấy bị cô lập với các sinh viên khác.

Đánh giá mức độ bạn đã bỏ lỡ tương tác trực tiếp, trực tiếp với các sinh viên khác.

Các câu hỏi liên quan đến đánh giá

Khóa học bao gồm đầy đủ các phương pháp đánh giá

Khóa học cung cấp đầy đủ phản hồi

Phản hồi cho thấy cách cải thiện công việc của tôi

Các bài kiểm tra / đánh giá liên quan đến kết quả học tập của khóa học.

Tôi thấy khóa học dễ dàng.

Tôi thấy khóa học khó.

Các câu hỏi liên quan đến đánh giá - Kết thúc mở

Thông tin phản hồi đã đủ chưa? Vui lòng giải thích.

Bạn có thích một cách khác để nhận phản hồi không? Vui lòng giải thích.

Bạn có thích một cách khác để được đánh giá không? Vui lòng giải thích.

Các câu hỏi tổng thể liên quan đến trải nghiệm 

Nhìn chung, bạn đánh giá thế nào về trải nghiệm của mình trong khóa học này?

Tôi muốn giới thiệu khóa học này cho một người bạn / đồng nghiệp

Các câu hỏi tổng thể liên quan đến trải nghiệm - Kết thúc mở

Bạn sẽ đề xuất những thay đổi nào để cải thiện khóa học này?

Bạn thích điều gì nhất về việc giảng viên của bạn giảng dạy?

Bạn thích điều gì nhất về cách giảng dạy của người hướng dẫn?

Các câu hỏi liên quan đến tự đánh giá của học sinh - 

- Tôi cảm thấy rằng tôi đang đạt được kết quả học tập.

- Tôi hài lòng với khóa học này.

Bài viết cùng danh mục

Bạn cần tư vấn website dạy học trực tuyến

Hãy để lại thông tin để chúng tôi gọi lại cho bạn

Vui lòng nhập Họ và tên

Vui lòng nhập Số điện thoại