GIÁO ÁN BÀI HỌC LÀ GÌ VÀ CÁCH LẬP GIÁO ÁN NHƯ THẾ NÀO?

Giáo án là hướng dẫn hàng ngày của giáo viên về những gì học sinh cần học, cách dạy và cách đánh giá việc học.

Giáo án là gì?

Giáo án là lộ trình của giảng viên về những gì sinh viên cần học và cách thực hiện nó một cách hiệu quả trong giờ học. Sau đó, bạn có thể thiết kế các hoạt động học tập phù hợp và phát triển các chiến lược để thu thập phản hồi về việc học của học sinh. Có một kế hoạch được xây dựng cẩn thận cho mỗi bài học cho phép bạn bước vào lớp học với sự tự tin hơn và tối đa hóa cơ hội có được trải nghiệm học tập ý nghĩa với học sinh của mình.

Một giáo án thành công giải quyết và tích hợp ba thành phần chính:

- Mục tiêu học tập

- Hoạt động học tập

- Đánh giá để kiểm tra sự hiểu biết của học sinh

Một giáo án cung cấp cho bạn một phác thảo chung về mục tiêu giảng dạy, mục tiêu học tập và phương tiện để hoàn thành chúng. Một bài học hiệu quả không phải là một bài học trong đó mọi thứ diễn ra chính xác như kế hoạch, mà là một bài học trong đó cả học viên và người hướng dẫn học hỏi lẫn nhau.

Các giáo án hiệu quả nhất có sáu phần chính:

1. Mục tiêu bài học

2. Lập kế hoạch cho các hoạt động học tập cụ thể

3. Lên kế hoạch trình tự bài học một cách hấp dẫn và có ý nghĩa

4. Phương pháp đánh giá

5. Tạo một dòng thời gian thực tế

6. Lập kế hoạch kết thúc bài học

Bởi vì mỗi phần của một kế hoạch bài học đóng một vai trò trong trải nghiệm học tập của học sinh của bạn, điều quan trọng là phải tiếp cận chúng với một kế hoạch rõ ràng.

Hãy cùng xem cách lập giáo án như thế nào nhé!

1. Mục tiêu bài học

Trước khi lập kế hoạch cho bài học của mình, trước tiên bạn cần xác định các mục tiêu học tập cho bài học. Mục tiêu học tập mô tả những gì người học sẽ biết hoặc có thể làm sau trải nghiệm học tập hơn là những gì người học sẽ tiếp xúc trong quá trình hướng dẫn (tức là các chủ đề). Những mục tiêu này cho phép bạn dễ dàng biết liệu bài học của bạn có dạy học sinh các khái niệm và kỹ năng mới một cách hiệu quả hay không.

Trước tiên, tốt nhất bạn nên xem mục tiêu bài học của mình như mục tiêu cho lớp học và học sinh của bạn. Một trong những chiến lược thiết lập mục tiêu phổ biến nhất là  tiêu chí “SMART” ,  đảm bảo các mục tiêu được tập trung.

Trong bối cảnh lập kế hoạch bài học, bạn có thể sử dụng tiêu chí SMART để xác định mục tiêu bài học của mình:

- Mục tiêu có  cụ thể không?

- Mục tiêu  có thể đo lường được không?

- Có phải tất cả học sinh đều có thể đạt được  mục tiêu  không?

- Mục tiêu  có phù hợp  với lớp học và học sinh của bạn không?

- Mục tiêu  có dựa trên thời gian để phù hợp với giáo trình của bạn không?

Đối với mỗi mục tiêu, điều quan trọng là bắt đầu bằng một hành động liên quan đến những gì học sinh có thể làm sau bài học.

Tùy thuộc vào chủ đề bạn đang giảng dạy và mức độ kiến ​​thức mà sinh viên của bạn có, những hành động này sẽ khác nhau.

Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây bao gồm các đặc điểm của mục tiêu học tập rõ ràng:

Khi tạo mục tiêu bài học, hãy nhớ rằng việc đo lường thành công của học sinh sẽ dễ dàng hơn khi bạn có các mục tiêu cụ thể.

Khi bạn đã đặt các mục tiêu bài học của mình lại với nhau, đã đến lúc gắn chúng với phần tiếp theo của kế hoạch bài học - các yêu cầu liên quan!

>> Tầm quan trọng của thiết kế nội dung trong khoá học elearning

>> Cách lập kế hoạch học tập hiệu quả

>> Công thức cho tiêu đề khoá học trực tuyến hấp dẫn

2. Lập kế hoạch cho các hoạt động học tập cụ thể

Khi lập kế hoạch cho các hoạt động học tập, bạn nên xem xét các loại hoạt động mà học sinh sẽ cần tham gia, để phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để chứng tỏ việc học hiệu quả trong khóa học. Các hoạt động học tập phải liên quan trực tiếp đến các mục tiêu học tập của khóa học và cung cấp những kinh nghiệm cho phép sinh viên tham gia, thực hành và nhận được phản hồi về sự tiến bộ cụ thể đối với các mục tiêu đó.

Khi bạn lập kế hoạch cho các hoạt động học tập của mình, hãy ước tính lượng thời gian bạn sẽ dành cho mỗi hoạt động. Xây dựng kịp thời để giải thích hoặc thảo luận mở rộng, nhưng cũng chuẩn bị nhanh chóng để chuyển sang các ứng dụng hoặc vấn đề khác nhau và xác định các chiến lược kiểm tra sự hiểu biết. Một số câu hỏi cần suy nghĩ khi bạn thiết kế các hoạt động học tập mà bạn sẽ sử dụng là:

- Tôi sẽ làm gì để giải thích chủ đề?

- Tôi sẽ làm gì để minh họa chủ đề theo một cách khác?

- Làm cách nào để thu hút học sinh tham gia vào chủ đề này?

- Một số ví dụ, phép loại suy hoặc tình huống thực tế có liên quan có thể giúp học sinh hiểu chủ đề là gì?

- Học sinh sẽ cần phải làm gì để giúp các em hiểu rõ hơn về chủ đề?

Nhiều hoạt động có thể được sử dụng để thu hút người học. Các loại hoạt động (tức là những gì học sinh đang làm) và các ví dụ của chúng được cung cấp bên dưới hoàn toàn không phải là một danh sách đầy đủ, nhưng sẽ giúp bạn suy nghĩ về cách tốt nhất để thiết kế và mang lại trải nghiệm học tập có tác động cao cho học sinh của bạn trong một bài học điển hình.

Điều quan trọng là mỗi hoạt động học tập trong bài học phải (1) phù hợp với mục tiêu học tập của bài học, (2) thu hút học sinh một cách có ý nghĩa theo những cách tích cực, xây dựng, xác thực và hợp tác, và (3) hữu ích khi học sinh có thể lấy những gì họ đã học được từ việc tham gia vào hoạt động và sử dụng nó trong bối cảnh khác hoặc cho mục đích khác.

3. Lên kế hoạch trình tự bài học một cách hấp dẫn và có ý nghĩa

Robert Gagne đã đề xuất một quy trình gồm chín bước được gọi là các sự kiện hướng dẫn, điều này rất hữu ích cho việc lập kế hoạch trình tự bài học của bạn. Sử dụng 9 sự kiện của Gagne kết hợp với Bảng phân loại mục tiêu học tập của Bloom hỗ trợ thiết kế hướng dẫn hấp dẫn và có ý nghĩa.

Thu hút sự chú ý : Thu hút sự chú ý của học viên để họ quan sát và lắng nghe trong khi giảng viên trình bày nội dung học.

- Trình bày một câu chuyện hoặc một vấn đề cần giải quyết

- Sử dụng một số hoạt động để nhanh chóng thu hút sự chú ý của học sinh và quan tâm đến chủ đề

- Sử dụng các công nghệ như khảo sát để đặt các câu hỏi hàng đầu trước bài giảng, ý kiến ​​khảo sát hoặc nhận được câu trả lời cho một câu hỏi gây tranh cãi

Thông báo cho người học về các mục tiêu : Cho phép sinh viên sắp xếp suy nghĩ của họ về những gì họ sắp thấy, nghe và / hoặc làm.

- Bao gồm các mục tiêu học tập trong các slide bài giảng, giáo trình và trong hướng dẫn cho các hoạt động, dự án và bài báo

- Mô tả hiệu suất cần thiết

- Mô tả các tiêu chí cho hiệu suất tiêu chuẩn

Kích thích nhớ lại kiến ​​thức trước đây :

- Giúp học sinh hiểu thông tin mới bằng cách liên hệ nó với điều gì đó họ đã biết hoặc điều gì đó họ đã trải nghiệm.

- Nhớ lại các sự kiện từ bài giảng trước, tích hợp kết quả của các hoạt động vào chủ đề hiện tại và / hoặc liên hệ thông tin trước đó với chủ đề hiện tại

- Hỏi học sinh về hiểu biết của họ về các khái niệm trước đây

Trình bày nội dung mới : Sử dụng nhiều phương pháp bao gồm bài giảng, bài đọc, hoạt động, dự án, đa phương tiện và những phương pháp khác.

- Trình tự và chia nhỏ thông tin để tránh quá tải về nhận thức

- Trộn thông tin để hỗ trợ phản hồi thông tin

Cung cấp hướng dẫn : Tư vấn cho sinh viên các chiến lược để hỗ trợ họ trong nội dung học tập và các nguồn sẵn có. Với hướng dẫn học tập, tỷ lệ học tập tăng lên vì học sinh ít có khả năng bị mất thời gian hoặc cảm thấy thất vọng khi dựa trên kết quả thực hiện dựa trên các sự kiện không chính xác hoặc các khái niệm kém hiểu biết.

- Cung cấp hỗ trợ giảng dạy khi cần thiết - như các khung (gợi ý, gợi ý, lời nhắc) có thể được gỡ bỏ sau khi học sinh học nhiệm vụ hoặc nội dung

- Mô hình hóa các chiến lược học tập đa dạng - ghi nhớ, lập bản đồ khái niệm, nhập vai, hình dung

- Sử dụng ví dụ và không ví dụ

Thực hành : Cho phép học sinh áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng đã học.

- Cho phép học sinh áp dụng kiến ​​thức trong các hoạt động nhóm hoặc cá nhân

- Đặt các câu hỏi học sâu, tham khảo những gì học sinh đã biết hoặc để học sinh cộng tác với bạn bè của mình

- Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng, xem lại hoặc nhắc lại thông tin đã học

- Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh xây dựng - yêu cầu học sinh xây dựng hoặc giải thích chi tiết và cung cấp độ phức tạp hơn cho câu trả lời của họ

Cung cấp phản hồi : Cung cấp phản hồi ngay lập tức về kết quả hoạt động của học sinh để đánh giá và tạo điều kiện học tập.

- Cân nhắc sử dụng phản hồi ở cấp độ nhóm / lớp (nêu bật các lỗi phổ biến, đưa ra ví dụ hoặc mô hình về hiệu suất mục tiêu, cho sinh viên thấy những gì bạn không muốn)

- Cân nhắc triển khai phản hồi ngang hàng

- Yêu cầu sinh viên chỉ rõ cách họ sử dụng phản hồi trong các bài tiếp theo

Đánh giá kết quả hoạt động : Để đánh giá hiệu quả của các sự kiện giảng dạy, hãy kiểm tra để xem liệu các kết quả học tập mong đợi đã đạt được hay chưa. Hiệu suất phải dựa trên các mục tiêu đã nêu trước đó.

- Sử dụng nhiều phương pháp đánh giá bao gồm bài kiểm tra / câu đố, bài tập viết, dự án, v.v.

Tăng cường lưu giữ và chuyển giao : Cho phép sinh viên áp dụng thông tin vào bối cảnh cá nhân. Điều này làm tăng tỷ lệ giữ chân bằng cách cá nhân hóa thông tin

- Tạo cơ hội cho sinh viên liên hệ công việc của khóa học với kinh nghiệm cá nhân của họ

- Cung cấp thực hành bổ sung

>> Mẹo để dạy học trực tuyến qua zoom hiệu quả

>> Các cách đánh giá kết quả học tập của học sinh trong lớp học trực tuyến của bạn (Phần 2)

>> Cách xây dựng bài givảng elearning hiệu quả

4. Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá đo lường liệu học sinh của bạn có học được thông tin của bài học và đáp ứng các mục tiêu bài học của bạn hay không. 

Các phương pháp được liệt kê trong kế hoạch bài học của bạn thường sẽ là các  bài đánh giá mang tính hình thức  và thay đổi theo từng bài học. 

Để bắt đầu, có hàng tá cách để đo lường việc học tập của học sinh thông qua các bài đánh giá mang tính hình thức. Một số tùy chọn đánh giá phổ biến nhất bao gồm:

- Câu đố

- Hoạt động thực hành

- Viết bài tập

- Thuyết trình nhóm

- Phiếu đánh giá

- Nhật ký lớp

Ngoài ra, phương pháp đánh giá của bạn có thể là một bài tập trên lớp hoặc bài tập về nhà để học sinh hoàn thành trước buổi học tiếp theo.

Khi chọn phương pháp đánh giá, điều quan trọng là phải kết hợp các mục tiêu bài học của bạn. Nếu một mục tiêu liên quan đến việc hiểu một khái niệm, hãy xem xét một đánh giá yêu cầu học sinh giải thích khái niệm đó.

Nếu mục tiêu là để học sinh thể hiện một kỹ năng, hãy thiết kế một bài đánh giá để xác nhận rằng họ có thể làm được kỹ năng đó.

Ngoài ra, trong khi nhiều bài đánh giá nhận được điểm trong một lớp học, các bài đánh giá theo hình thức không phải lúc nào cũng cần được cho điểm!

Cuối cùng, mục đích của đánh giá này là để đo lường mức độ học tập của học sinh dựa trên cách bạn trình bày thông tin.

Phép đo này sẽ giúp bạn tổng hợp từng giáo án với sự phản ánh của bài học.

5. Tạo một dòng thời gian thực tế

Danh sách các mục tiêu học tập ưu tiên của bạn sẽ giúp bạn đưa ra quyết định ngay lập tức và điều chỉnh kế hoạch bài học của mình khi cần thiết. Dưới đây là một số chiến lược để tạo dòng thời gian thực tế:

- Ước tính thời gian mỗi hoạt động sẽ mất, sau đó lập kế hoạch thêm thời gian cho mỗi hoạt động

- Khi bạn chuẩn bị kế hoạch bài học của mình, bên cạnh mỗi hoạt động cho biết bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian

- Lập kế hoạch một vài phút vào cuối buổi học để trả lời bất kỳ câu hỏi nào còn lại và tổng hợp các điểm chính

- Lên kế hoạch cho một hoạt động bổ sung hoặc câu hỏi thảo luận trong trường hợp bạn còn thời gian

- Hãy linh hoạt - sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch bài học của bạn theo nhu cầu của học sinh và tập trung vào những gì có vẻ hiệu quả hơn thay vì bám vào kế hoạch ban đầu của bạn

6. Lập kế hoạch kết thúc bài học

Kết thúc bài học tạo cơ hội củng cố việc học của học sinh. Kết thúc bài học rất hữu ích cho cả giảng viên và sinh viên. Bạn có thể sử dụng một số yêu cầu để:

- Kiểm tra sự hiểu biết của học sinh và thông báo hướng dẫn tiếp theo (điều chỉnh cách giảng dạy của bạn cho phù hợp)

- Nhấn mạnh thông tin chính

- Khắc phục sự hiểu lầm của học sinh

- Xem trước các chủ đề sắp tới

Sinh viên của bạn sẽ thấy các yêu cầu của bạn hữu ích cho:

- Tóm tắt, đánh giá và thể hiện sự hiểu biết của họ về những điểm chính

- Hợp nhất và củng cố thông tin chính

- Liên kết các ý tưởng bài học với một khung khái niệm và / hoặc kiến ​​thức đã học trước đó

- Chuyển ý tưởng sang các tình huống mới

Có một số cách mà bạn có thể kết thúc bài học:

- Tự nêu những điểm chính (“Hôm nay chúng ta đã nói về…”)

- Yêu cầu một học sinh giúp bạn tóm tắt chúng

- Yêu cầu tất cả học sinh viết ra một tờ giấy những gì các em nghĩ là những điểm chính của bài học

TRONG GIỜ HỌC: TRÌNH BÀY GIÁO ÁN

Cho học sinh của bạn biết những gì họ sẽ học và làm trong lớp học sẽ giúp họ tham gia và đi đúng hướng hơn. Việc tổ chức giờ học có ý nghĩa có thể giúp học sinh không chỉ ghi nhớ tốt hơn mà còn theo dõi bài thuyết trình của bạn và hiểu được cơ sở lý luận đằng sau các hoạt động học tập đã lên kế hoạch. Bạn có thể chia sẻ kế hoạch bài học của mình bằng cách viết một chương trình ngắn gọn lên bảng trắng hoặc nói rõ ràng cho học sinh biết họ sẽ học và làm gì trong lớp. Bạn có thể tham khảo các mẹo và kỹ thuật để của các phương pháp dạy học để giúp cho lớp học của có nhiều tương tác hơn. 

SAU BUỔI HỌC: SUY NGẪM VỀ GIÁO ÁN CỦA BẠN

Phần phản ánh bài học của một giáo án khuyến khích giáo viên ghi chú lại cách cải thiện một bài học sau khi nó đã được hoàn thành.

Đến thời điểm này, bài học của bạn có mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch giảng dạy và cách đánh giá việc học tập của học sinh.

Nhưng nếu bạn không xem xét một cách nghiêm túc xem liệu bạn có thành công hay không, thì bạn đang gây bất lợi cho các sinh viên tương lai của mình!

Khi hoàn thành phần phản ánh bài học, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi như:

- Một phần của bài học có mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​không?

- Có phần nào mà học sinh đã yêu cầu được giúp đỡ nhiều không?

- Sinh viên có khoe thông tin mà không có vấn đề gì không?

- Học sinh có tham gia và hứng thú với bài học không?

- Hầu hết (hoặc tất cả) học sinh có đạt được các mục tiêu không?

Về cơ bản, bạn muốn ghi chú bất kỳ phần nào trong bài học của bạn không diễn ra như mong đợi. Ngoài ra, bạn cũng nên ghi lại các ý tưởng để cải thiện hoặc điều chỉnh trong phần này. Bằng cách đó, khi bạn đi dạy các bài học của mình trong tương lai, bạn có tất cả thông tin để cải thiện ở một nơi!

Bài viết cùng danh mục

Bạn cần tư vấn website dạy học trực tuyến

Hãy để lại thông tin để chúng tôi gọi lại cho bạn

Vui lòng nhập Họ và tên

Vui lòng nhập Số điện thoại